نحوه همکاری کارخانجات و معادن با دکتر سنگ

تاریخ انتشار: ۹۷/۶/۲۵ یکشنبه

کارخانجات و معادن سراسر کشور می توانند با برقراری تماس با شماره 09128268634 یا ارسال ایمیل به info@doctorstone.co آمادگی خود
 را جهت همکاری
 با دکتر سنگ را اعلام تا هماهنگی های بعدی با ایشان انجام پذیرد.تعداد بازدید: 3323